Lid Nationale Kamer Discriminatie en Racisme bij KBVB


Om onze bondsinstanties te versterken en vorm te geven aan het actieplan inzake racisme en discriminatie zijn we op zoek naar integere ervaringsdeskundigen om een mandaat op te nemen als:Lid Nationale Kamer Discriminatie en Racisme KBVB

 • Die enthousiast en dynamisch zijn en passie voor sport en voetbal in het bijzonder uitstralen;
 • Die diversiteit, integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel dragen, en bereid zijn discreet en sereen te werken;
 • Die het belang van het voetbal en de waarden die het vertegenwoordigt op de eerste plaats stellen in hun werking en al hun beslissingen.

 HET MANDAAT

Gedurende de duurtijd van uw mandaat (2 seizoenen, verlengbaar & heroepbaar) maakt u deel uit van een disciplinaire instantie die waakt over onze basiswaarde van “niet-discriminatie” in de brede zin van het woord en zero tolerantie inzake racisme in het voetbal in het bijzonder, in een moderne federatie die in volle transformatie is.Als lid van een bondsinstantie functioneert u onder het functioneel leiderschap van uw voorzitter onafhankelijk en onpartijdig binnen het kader van het bondsreglement en het beleid van de KBVB gericht op “football first”.Elke instantie evalueert en rapporteert jaarlijks in alle transparantie haar werkzaamheden. Voor de administratieve opvolging en de griffiewerkzaamheden wordt u bijgestaan en ondersteund door de KBVB en digitale tools. 

HERKEN JE JEZELF IN DIT PROFIEL?

 • U hebt een bijzondere voeling met de problematiek van discriminatie en racisme en met sport;
 • U beschikt over een onbesproken reputatie en bent in de mogelijkheid uw professionele hoofdactiviteit te combineren met een mandaat bij de KBVB;
 • U heeft kennis van en voeling met de voetbalwereld;
 • U beschikt over uitstekende communicatievaardigheden in het Nederlands en het Frans;
 • U geeft blijk van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de diversiteit van de verschillende actoren binnen het voetbal;
 • Er stellen zich geen onverenigbaarheden of belangenconflicten.

ONVERENIGBAARHEDEN

 • Geen aandeelhouder zijn geweest van een club van het profvoetbal of 1ste nationale;
 • Geen bestuursfunctie (verantwoordelijk bestuurslid, lid raad van bestuur of directiecomité;…) in een club van het profvoetbal of 1ste nationale hebben gehad;
 • Niet in loondienst zijn geweest of als consultant hebben opgetreden bij een club van het profvoetbal of 1ste nationale;
 • niet als raadsman hebben opgetreden voor een club uit het profvoetbal in de 5 jaar voorafgaand aan de kandidatuurstelling;
 • Niet aangesloten zijn geweest bij een club van het profvoetbal of 1ste nationale;
 • Geen bezoldigde rol hebben in professioneel voetbal: trainer, speler of scheidsrechter zijn.

FUNCTIE

De Nationale Kamer inzake Discriminatie en Racisme heeft de volgende bevoegdheden:

 • Disciplinaire behandeling in eerste aanleg van inbreuken inzake discriminatie in het Belgisch voetbal;
 • Afstemmen en uitdragen van de visie, missie en waarden van de KBVB;
 • Advies in verband met verbeterpunten voor het bondsreglement.

VERWACHTE TIJDSBESTEDING EN VERGOEDING

 • Periodieke vergaderingen van de Kamer onder leiding van de voorzitter met het oog op interne afstemming;
 • Evaluatievergaderingen met de stakeholders van de KBVB;
 • Zittingen in functie van de noodwendigheden van de organisatie (in functie van problemen/inbreuken op het bondsreglement) en in functie van een beurtrol.

Forfaitaire netto zittingsvergoeding (80 Euro) en verplaatsingsvergoeding evenals een Bondskaart -B. 

INFORMATIE

Indien U bijkomende vragen heeft over deze mandaten, aarzel niet om contact op te nemen via e-mail: recruitment@rbfa.be

Gelieve voorafgaandelijk kennis te nemen van de Ethische Code van de KBVB en van het Bondsreglement (https://www.rbfa.be/nl/competities/bondsreglement ) evenals van de integriteitsverklaring die door u als lid van een bondsinstantie ondertekend dient te worden. 

Ben jij de persoon die we zoeken? Verstuur uw motivatiebrief, CV en ondertekende integriteitsverklaring vóór 20/04/2021. 

Na een selectie worden kandidaten uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken, die hetzij digitaal, hetzij fysiek kunnen plaatsvinden. Assessments, referentiechecks en background screening kunnen deel uitmaken van het proces. De weerhouden kandidaat zal aan de Raad van Bestuur van de KBVB worden voorgesteld voor benoeming. Benoemingen zijn hernieuwbaar en herroepbaar. 

Solliciteer via Jobs | Royal Belgian Football Association (cvwarehouse.com)