Lid Onderzoekscommissie Koninklijke Belgische Voetbalbond


Als grootste federatie van het land, met meer dan een half miljoen leden, vertegenwoordigt de Koninklijke Belgische Voetbalbond 4.000 voetbalclubs. Samen met Voetbal Vlaanderen en ACFF organiseert de KBVB zo’n 12.000 matchen per weekend, waaronder uiteraard de wedstrijden van de nationale ploegen. De Rode Duivels en de Red Flames zijn onze ambassadeurs. Binnenkort verhuist ons voltallige team van 180 medewerkers naar een gloednieuw gebouw naast het Proximus Basecamp in Tubeke. 

Om onze bondsinstanties te versterken zijn we op zoek naar mensen met een bij voorkeur juridische of politionele achtergrond met onderzoekservaring om een mandaat op te nemen als: 

Lid Onderzoekscommissie KBVB 

HET MANDAAT 

Gedurende de duurtijd van uw mandaat (4 seizoenen) maakt u deel uit van de instantie die binnen de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF belast wordt met het onderzoek ingeval van potentiële schendingen van het bondreglement of de ethische code. Samen met het team waakt u bijgevolg mee over het fair en integer verloop van de Belgische competities. Als lid van een bondsinstantie functioneert u onder het functioneel leiderschap van uw voorzitter onafhankelijk en onpartijdig binnen het kader van het bondsreglement en het strategisch beleid van de KBVB gericht op “football first” dat via u concrete invulling krijgt. Elke instantie evalueert en rapporteert jaarlijks in alle transparantie haar werkzaamheden. 

HERKEN JE JEZELF IN DIT PROFIEL? 

 • U heeft relevante onderzoekservaring of een juridische functie;
 • U beschikt over een onbesproken reputatie en bent in de mogelijkheid uw professionele hoofdactiviteit te combineren met een mandaat bij de KBVB voor een langere periode.
 • U heeft kennis van en voeling met de voetbalwereld.
 • U geeft blijk van discretie, weerstand, empathie en nederigheid in het licht van de diversiteit van de verschillende actoren binnen het voetbal.
 • Er stellen zich geen onverenigbaarheden of belangenconflicten (zie bondsreglement Titel 2).
 • U voldoet aan de algemene benoemingsvoorwaarden (zie bondsreglement Titel 2)

 talenkennis

 • U beheerste het Nederlands perfect en beschikt over een voldoende kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk).

 persoonlijkheid

 • U bent enthousiast en dynamisch;
 • U straalt een passie voor sport en voetbal in het bijzonder uit;
 • U draagt diversiteit, integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel;
 • U bent bereid om discreet en sereen te werken;
 • U stelt het belang van het voetbal op de eerste plaats in uw werking.

  VERWACHTE TIJDSBESTEDING EN VERGOEDING 

 • Periodieke vergaderingen van de Onderzoekscommissie onder leiding van de voorzitter met het oog op interne afstemming;
 • Evaluatievergaderingen met de stakeholders van de KBVB (einde seizoen)
 • Opdrachten in functie van de noodwendigheden van de organisatie (in functie van problemen/inbreuken op het bondsreglement in het bijzonder wat betreft mogelijke wedstrijdvervalsing) in functie van beschikbaarheden en taalvereisten;
 • van 10 €, verplaatsingskosten overeenkomstig het bondsreglement en een Bondskaart -B.

 Wil je nog meer weten over deze boeiende job? Stuur dan gerust een mailtje naar onze HR-dienst: recruitment@rbfa.be. 

STUUR ONS JE KANDIDATUUR

Gelieve voorafgaandelijk kennis te nemen van de Ethische Code van de KBVB en van het Bondsreglement (https://www.rbfa.be/nl/competities/bondsreglement ) evenals van de integriteitsverklaring die door u als lid van een bondsinstantie ondertekend dient te worden. 

Ben jij de persoon die we zoeken? Verstuur uw motivatiebrief, CV en ondertekende integriteitsverklaring vóór 26/04/2021. 

Na een selectie worden kandidaten uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken, die hetzij digitaal, hetzij fysiek kunnen plaatsvinden. Assessments, referentiechecks en background screening kunnen deel uitmaken van het proces. De weerhouden kandidaat zal aan de Raad van Bestuur van de KBVB worden voorgesteld voor benoeming. Benoemingen zijn hernieuwbaar en herroepbaar.