Secretaris-generaal bij Belfius


We zijn op zoek naar een creatieve en loyale teamspeler die ons wil vervoegen in het team Corporate Office / Secretariaat Generaal.Het Corporate Office/Secretariaat Generaal vervult 3 gerelateerde activiteitenclusters, waarbij interactie en kennisdeling tussen de verschillende clusters een dagelijkse realiteit zijn:

 1. Secretariaat Generaal en CEO support
 2. Investment framework, Inflow & Mandatory Challenging
 3. Transversale projecten/programma’s met impact op strategie

Deze functie spitst zich toe op activiteitencluster 1, met een focus op :

 • voorbereiding en organisatie als expert Secretariaat Generaal van de directiecomités, de raden van bestuur en de algemene vergaderingen van Belfius Insurance;
 • bepalen en uitwerken van een aangepaste governance voor de beheersorganen van Belfius Insurance in samenwerking met Belfius Groep;
 • beheren van de juridische status ('legal life') van Belfius Insurance, alsook van de implementatie van de reglementeringen m.b.t. de bestuurders en de leden van het directiecomité van Belfius Insurance;
 • opvolgen en beheren van contacten met de regulator.

Uw eindverantwoordelijkheden liggen op 3 belangrijke domeinen:1. Expert Secretariaat Generaal Belfius Insurance

 • secretariaat van de Raad van Bestuur en het Directiecomité (voorbereiden, organiseren, notuleren, opvolgen) inclusief auto-evaluatie;
 • opvolging bestuurders: organisatie van opleidingen, competentiematrix, betaling, fit & proper, …;
 • centraal beheer briefwisseling;
 • opvolgen en beheren van contacten met de regulator.

2. Juridische support verstrekken aan het management Belfius Insurance

 • bewaken van vereisten inzake governance bij de besluitvorming van het directiecomité en de raad van bestuur;
 • juridisch advies geven met betrekking tot de activiteiten van het secretariaat-generaal (goede kennis van het Wetboek van Vennootschappen en wetgeving m.b.t. het statuut en controle van verzekeringsmaatschappijen inzake governance);
 • advies verstrekken en antwoord geven op ad-hoc vragen om de raad van bestuur, het directiecomité, de N-1's van de diverse activiteitsdomeinen en de hoofden van de business in staat te stellen de implicaties van een beslissing correct en omstandig te laten inschatten.

3. beheer juridisch georiënteerde projecten in relatie met de activiteiten van het Secretariaat Generaal om de belangen van Belfius Insurance optimaal te behartigen.

Profiel

Als toekomstige collega, verwachten we dat u de volgende soft competenties bezit of wil aanscherpen:

 • u bent resultaatgericht met aandacht voor timing en kwaliteit;
 • u neemt initiatief en werkt zelfstandig;
 • u bent geïnteresseerd in strategie en bent in staat om strategisch denken op een enthousiasmerende wijze te vertalen naar werkbare en concrete acties;
 • u beschikt over een gestructureerde, georganiseerde en efficiënte manier van werken;
 • u bent sterk in netwerking en het leggen van respectvolle contacten met belangrijke spelers in de groep;
 • u heeft een vlotte communicatiestijl (mondeling en schriftelijk);
 • u bent stressbestendig en wendbaar.

Qua opleiding en vaardigheden beschikt u over een Master diploma Rechten en een uitstekende talenkennis (zeer goede beheersing van het Nederlands, Frans en Engels). Kennis van de verzekeringssector is een must. 

Ontdek de vacature en sollicitatieprocedure hier