Tumult zoekt gemotiveerd bestuurslid


“Kinderen en jongeren ervaren geen uitsluiting meer.” Dat is het ambitieuze doel waar Tumult vzw voor gaat. Omdat te veel kinderen en jongeren in hun jonge leven pijnlijke momenten van uitsluiting ervaren. Vaak met heel wat gevolgen voor zichzelf en voor de samenleving. Of het nu gaat om discriminatie, pesten, een gebrek aan kansen, … bij Tumult werken we aan meer talent voor samenleven bij kinderen en jongeren. Daar winnen we allemaal bij!

Tumult creëert ontmoetingskansen tussen kinderen en jongeren, over de grenzen van verschillen heen. Steeds met extra aandacht voor diegenen die het jeugdwerk soms moeilijk bereikt. Ondersteund door 10 medewerkers zetten onze vrijwilligers kampen en cursussen op, o.a. voor kinderen in armoede of met een vluchtverhaal. Ze geven vorming aan jeugdleiders over pesten, conflicten en het betrekken van een diverser publiek. Tenslotte begeleiden ze ook een jaarlijkse inleefreis en organiseren ze projecten rond de stem van jongeren in de maatschappij. Op al die verschillende contactmomenten planten we de zaadjes voor kinderen en jongeren met meer talent voor samenleven. Zodat we op een dag geen uitsluiting meer kennen. 

Meer info op www.tumult.be.

Om de raad van bestuur van Tumult vzw verder te versterken en te vernieuwen, zijn we op zoek naar bijkomende bestuursleden.

Gewenst profiel

Complementair aan de kennis en ervaring van de huidige leden, zoeken we mensen met expertise op één van de volgende gebieden:

  •  Op inhoudelijk gebied: jeugdwerk, kinderen en jongeren met een vluchtverhaal, omgaan met verschil, … met minstens één van deze thema’s heb je een connectie.  
  • Op zakelijk gebied: de financiële kant van organisaties is je niet onbekend, ook andere elementen in beheer en ontwikkeling van organisaties zijn je niet vreemd.
  • Op juridisch gebied en inzake de statutaire aspecten van de processen binnen een organisatie.
  • Inzake marketing, communicatie en people management.

Als lid van de Raad van Bestuur geef je de organisatie belangeloos mee vorm. Je zet mee het beleid uit, denkt inhoudelijk en praktisch mee en houdt toezicht op de zakelijke koers van de vzw. Daarbij zet je je expertise en netwerk in. Je bent ook ambassadeur van Tumult. Je draagt de naam en de verschillende onderdelen van onze werking uit naar de buitenwereld en houdt ogen en oren open voor opportuniteiten.

Er zijn weinig formele vereisten. Maar het is wel belangrijk dat je 200% achter onze missie staat, dat je wil bijdragen aan wat we doen en dat je ideeën hebt over hoe dat kan gebeuren.

Ons aanbod

Onze Raad van Bestuur komt zeswekelijks samen.

Daarnaast kan je volgende dingen van ons verwachten:

  • onkostenvergoeding voor verplaatsingen
  • een team van enthousiaste en gemotiveerde bestuurders waar jij deel van zal uitmaken
  • heel wat persoonlijke groei- en ontwikkelingskansen
  • een unieke inkijk in de organisatie achter de schermen

Contact

Als je denkt dat dit je ding zou kunnen zijn, stuur dan een e-mail naar katrien@tumult.be. Dan vertellen we je graag wat meer.