Voorzitter raad van bestuur Bewel


Bewel, een maatwerkbedrijf in Limburg,  biedt werk aan méér dan 2000 werknemers, waarvan ongeveer 85% personen met afstand tot de arbeidsmarkt. Werk maken op maat van haar medewerkers, staat centraal.  

De Raad van bestuur, instaand voor het beleid en het beheer van de vzw, draagt bij aan de realisatie van die missie.

Jouw job:

Als voorzitter van de  raad van bestuur staat u in voor:

  • het bestuurlijk gebeuren (het voorzitten van vergaderingen, het tekenen van notulen, het bijeenroepen van vergaderingen,…)
  • de bestuurlijke continuïteit en de werking van de bestuursorganen
  • het verbinden van de vzw jegens derden.

Voorts bent u betrokken bij de Algemene Directie van Bewel. U staat in contact met de Algemeen Directeur en onderhoudt periodiek informele contacten met de directieleden. 

Jouw profiel:

Wij zoeken  kandidaten met oprechte belangstelling voor het wel en wee van de onderneming, in het bijzonder van de maatwerkers. Ondernemen volgens de principes van de sociale economie staat bij Bewel centraal. Vereiste competenties en vaardigheden:

  • sociaal en economisch hoger geschoold zijn, of gelijkgesteld door ervaring
  • voldoende kennis hebben van het wettelijk kader van vzw’s
  • over voldoende ervaring beschikken in een strategische leidinggevende hoedanigheid
  • een participatieve leiderschapsstijl; modererend en delegerend
  • integriteit
  • vertrouwd zijn met netwerken, motiveren, communiceren, organiseren, bemiddelen tussen partijen

Het aanbod:

In een onbezoldigde, maar zeer uitdagende bestuursfunctie maatschappelijk verantwoord ondernemen!De benodigde faciliteiten om de opdracht te kunnen vervullen worden u geboden. Interesse? 

Mail voor 15/8 uw CV en motivatie naar eric.bakker@bakker.be

De volledige vacature is ook te vinden op de website van Bakker & Partners: Voorzitter Raad van Bestuur - Bakker