De Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR) is de Europese afwikkelingsautoriteit. De GAR telt 400 personeelsleden ( 1 ) en werkt nauw samen met de nationale afwikkelingsautoriteiten van de deelnemende lidstaten. Samen vormen zij het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM). 

De GAR werkt nauw samen met de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank (ECB) om de financiële stabiliteit te bewaren en zorgt voor een ordelijke afwikkeling van falende banken, met zo min mogelijk kosten voor de reële economie en de overheidsfinanciën van de deelnemende lidstaten en daarbuiten.

De Europese Commissie organiseert samen met de GAR een selectieprocedure voor de voorzitter van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad. 

De standplaats is Brussel (België), waar de GAR gevestigd is. 

De geselecteerde kandidaat zal een dubbele taak vervullen:

  1. voorzitter en stemgerechtigd lid van de besluitvormingsorganen van de GAR — de plenaire vergadering en de bestuursvergadering; 
  2. voorzitter van de GAR als Europese autoriteit, die verantwoordelijk is voor de administratieve en beheerstaken. 

U zal verantwoordelijk zijn voor de GAR en actief bijdragen tot de vervulling van de opdracht en verantwoordelijkheden van de autoriteit, overeenkomstig het krachtens de GAM-verordening verleende mandaat. 

Als voorzitter en stemgerechtigd lid van de besluitvormingsorganen van de GAR bent u de wettelijke vertegenwoordiger en het gezicht van de afwikkelingsraad.

De volledige vacature is te vinden via deze link:

Bekendmaking van een vacature voor de functie van voorzitter van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad — COM/2022/20074 (europa.eu)